ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงปี2557

ดูดวงปี2557 ราศีกุมภ์ ศาสตร์แห่งดวงดาว

advertisements


ดูดวงปี2557 ราศีกุมภ์ ศาสตร์แห่งดวงดาว ปีนี้เป็นที่มีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ ท่านอาจจะมีอาการอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆความรู้สึกจะอยู่เหนือความคิดจิตใจอาจจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของท่านได้ควรจะปล่อยปละละวางเรื่องที่ทำให้เครียดหรือเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจไปบ้างก็ได้ ในชีวิตส่วนตัวของท่านอาจจะประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง ท่านไม่ควรจะยืดติดกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมากเกินไป ความคิดสร้างสรรค์ของท่านอาจจะทำประโยชน์ให้กับตัวของท่านเองได้เช่นกัน แรงบันดาลใจที่อยู่ในตัวจะทำให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลง คิดที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

                ดูดวงปี2557 การใช้ชีวิตประจำวันของท่านควรจะยืดเหนี่ยวหลักศีลธรรมมาใช้นำชีวิตประจำวันด้วยในปีนี้ท่านมีโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่จะประสบความสำเร็จ เกิดความคืบหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ควรปฏิเสธผู้ที่จะมาให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาต่อท่าน เพราะท่านจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือท่านในเวลาที่ท่านต้องการ ครอบครัวและเพื่อนฝูงจะให้ความสนับสนุนท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าท่านจะทำการสิ่งใด ก็จะมีพวกเขาเหล่านั้นคอยให้กำลังใจจนประสบความสำเร็จ 

ดูดวงปี2557 ราศีกุมภ์ ศาสตร์แห่งดวงดาว
ดูดวงปี2557 ดาราศาสตร์


การงาน
               ในช่วงปี 2557 การใช้ชีวิตในการทำงานของท่านจะเกิดความสงบ แต่อาจจะไม่ได้ทำเป็นงานประจำหรือไม่ได้อยู่งานที่จำเจ ต้องพยายามนำแรงบันดาลใจและความคิดใหม่ๆของท่าน มาทำให้งานของท่านเกิดสิ่งที่แปลกใหม่ เพราะจะช่วยให้ท่านได้รับการชื่นชมจากทางผู้ใหญ่ แต่ไม่ควรทำการใดๆที่เกินหน้าเกินตาจนเกินไป เพราะอาจจะมีผู้ที่อิจฉาและไม่หวังดีกับตัวของท่าน ควรระวังในเรื่องการคบเพื่อนฝูงไม่ควรเชื่อใครง่ายๆเพราะอาจจะทำให้ถูกหลอก โดนโกง 

ความรัก
              ในปีนี้ในการใช้ชีวิตคู่ของท่านจะมีแต่ความสงบสุขและเกิดความสามัคคี ในช่วงปีนี้จะเป็นปีแห่งการได้รับความสนุก กับการใช้ชีวิตกับคู่รักให้เต็มที่ โดยจะมีสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่น่ารักอยู่รอบๆ ตัวท่าน สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การใช้ชีวิตแต่งงานของท่านเกิดความสุข สำหรับคนโสดปีนี้เป็นที่เหมาะสมกับการที่จะหาเนื้อคู่  อาจจะเจอในรูปแบบเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ถ้าเจอคนที่คิดว่าเป็นคู่แท้จริงก็ควรจะสร้างความสัมพันธ์ ใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อศึกษาดูใจ ทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตคู่      

การเงิน
           ในช่วงปี 2557 การเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้มากที่มาความขยันทำงานของท่าน แต่ในช่วงกลางเป็นจะเป็นเวลาที่ต้องทำงานหนักเพราะต้องมีจำเป็นในด้านการใช้จ่าย ในช่วงปลายปีอาจจะเจอปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินตัว ถ้าคิดจะกู้ยืมเงินก็ควรจะคิดให้รอบคอบเสียก่อน เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ท่านต้องควบคุมการใช้จ่ายของท่านให้ดี ใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นตัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป 

สุขภาพ
               ในปี 2557 ควรจะรักษาสุขภาพของท่านให้ดี เพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานของท่านอาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของท่านได้ ควรจะควบคุมอารมณ์ของท่านให้ดี เพราะความวิตกกังวลหงุดหงิดง่าย จะไม่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของท่านเลย ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้ศิลปะ ใช้กีฬามาเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายอารมณ์ของท่านเพื่อไม่ทำให้เกิดความเครียดนัก หรืออาจจะหาเวลาว่างหรือวันหยุดยาวไปเที่ยวพักผ่อน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันที่มากเกิน ในช่วงปลายปีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตา ให้หมั่นไปตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์ที่รักษาเฉพาะทาง

บทความนี้เรียบเรียงโดยเวป ดูดวงเนื้อคู่.net ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด จนกว่าจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ท่านสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนของคุณได้

advertisements