ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงปี2557

ดวงปี2557

advertisements


0
ดูดวงปี2557 ราศีกุมภ์ ศาสตร์แห่งดวงดาว

ดูดวงปี2557 ราศีกุมภ์ ศาสตร์แห่งดวงดาว ปีนี้เป็นที่มีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ ท่านอาจจะมีอาการอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆความรู้สึกจะอยู่เหนือความคิดจิตใจอาจจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของท่านได้ควรจะปล่อยปละละวางเรื่องที่ทำให้เครียดหรือเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจไปบ้างก็ได้ ในชีวิตส่วนตัวของท่านอาจจะประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง ท่านไม่ควรจะยืดติดกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมากเกินไป ความคิดสร้างสรรค์ของท่านอาจจะทำประโยชน์ให้กับตัวของท่านเองได้เช่นกัน แรงบันดาลใจที่อยู่ในตัวจะทำให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลง คิดที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

                ดูดวงปี2557 การใช้ชีวิตประจำวันของท่านควรจะยืดเหนี่ยวหลักศีลธรรมมาใช้นำชีวิตประจำวันด้วยในปีนี้ท่านมีโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่จะประสบความสำเร็จ เกิดความคืบหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ควรปฏิเสธผู้ที่จะมาให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาต่อท่าน เพราะท่านจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือท่านในเวลาที่ท่านต้องการ ครอบครัวและเพื่อนฝูงจะให้ความสนับสนุนท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าท่านจะทำการสิ่งใด ก็จะมีพวกเขาเหล่านั้นคอยให้กำลังใจจนประสบความสำเร็จ 

ดูดวงปี2557 ราศีกุมภ์ ศาสตร์แห่งดวงดาว
ดูดวงปี2557 ดาราศาสตร์


การงาน
               ในช่วงปี 2557 การใช้ชีวิตในการทำงานของท่านจะเกิดความสงบ แต่อาจจะไม่ได้ทำเป็นงานประจำหรือไม่ได้อยู่งานที่จำเจ ต้องพยายามนำแรงบันดาลใจและความคิดใหม่ๆของท่าน มาทำให้งานของท่านเกิดสิ่งที่แปลกใหม่ เพราะจะช่วยให้ท่านได้รับการชื่นชมจากทางผู้ใหญ่ แต่ไม่ควรทำการใดๆที่เกินหน้าเกินตาจนเกินไป เพราะอาจจะมีผู้ที่อิจฉาและไม่หวังดีกับตัวของท่าน ควรระวังในเรื่องการคบเพื่อนฝูงไม่ควรเชื่อใครง่ายๆเพราะอาจจะทำให้ถูกหลอก โดนโกง 

ความรัก
              ในปีนี้ในการใช้ชีวิตคู่ของท่านจะมีแต่ความสงบสุขและเกิดความสามัคคี ในช่วงปีนี้จะเป็นปีแห่งการได้รับความสนุก กับการใช้ชีวิตกับคู่รักให้เต็มที่ โดยจะมีสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่น่ารักอยู่รอบๆ ตัวท่าน สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การใช้ชีวิตแต่งงานของท่านเกิดความสุข สำหรับคนโสดปีนี้เป็นที่เหมาะสมกับการที่จะหาเนื้อคู่  อาจจะเจอในรูปแบบเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ถ้าเจอคนที่คิดว่าเป็นคู่แท้จริงก็ควรจะสร้างความสัมพันธ์ ใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อศึกษาดูใจ ทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตคู่      

การเงิน
           ในช่วงปี 2557 การเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้มากที่มาความขยันทำงานของท่าน แต่ในช่วงกลางเป็นจะเป็นเวลาที่ต้องทำงานหนักเพราะต้องมีจำเป็นในด้านการใช้จ่าย ในช่วงปลายปีอาจจะเจอปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินตัว ถ้าคิดจะกู้ยืมเงินก็ควรจะคิดให้รอบคอบเสียก่อน เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ท่านต้องควบคุมการใช้จ่ายของท่านให้ดี ใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นตัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป 

สุขภาพ
               ในปี 2557 ควรจะรักษาสุขภาพของท่านให้ดี เพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานของท่านอาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของท่านได้ ควรจะควบคุมอารมณ์ของท่านให้ดี เพราะความวิตกกังวลหงุดหงิดง่าย จะไม่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของท่านเลย ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้ศิลปะ ใช้กีฬามาเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายอารมณ์ของท่านเพื่อไม่ทำให้เกิดความเครียดนัก หรืออาจจะหาเวลาว่างหรือวันหยุดยาวไปเที่ยวพักผ่อน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันที่มากเกิน ในช่วงปลายปีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตา ให้หมั่นไปตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์ที่รักษาเฉพาะทาง

บทความนี้เรียบเรียงโดยเวป ดูดวงเนื้อคู่.net ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด จนกว่าจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ท่านสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนของคุณได้


0
ดูดวงปี2557 ราศีมีน ศาสตร์แห่งดวงดาว

ดูดวงปี2557 ราศีมีน ศาสตร์แห่งดวงดาว ในปีนี้สุขภาพของท่านจะแข็งแรงดี การที่มีกำลังที่ดีจะส่งผลทำให้การงาน หรือในเรื่องต่างๆดีไปด้วย ดูดวงปี2557 ท่านจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยที่ไม่เคยรู้มักคุ้นกันมาก่อน ความคิดที่หลากหลายและแปลกใหม่ของท่านจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปแลงที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ผลงานที่ท่านตั้งใจทำก็จะดึงดูดให้ผู้อื่นสนได้เป็นอย่างมาก ไม่ควรจะใส่ใจอดีตที่ผ่านมาให้มากนักควรที่จะเลือกเผชิญหน้ากับปัจจุบันที่มีความเชื่อมั่นและก้าวไปสู่อนาคต  

ดูดวงปี2557 ราศีมีน ศาสตร์แห่งดวงดาว
ดูดวงปี2557 ดาราศาสตร์ ราศีมีนการงาน
               ความเพียรพยายามของท่านที่ให้เวลากับงาน ทุ่มแรงกายแรงใจให้กับงานเป็นอย่างหนัก จะส่งผลดีต่อตัวของท่าน จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง รับการชื่นชมจากเจ้านาย จะได้รับการอุปถัมภ์จากทางผู้ใหญ่ให้การงานของท่านประสบความสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี หรืออาจจะได้รับตำแหน่งงานใหม่ที่ดีกว่า ให้ท่านใช้เวลาให้กับการทำงานของท่านให้ดีที่สุด เพราะอาจจะได้รับการพิจารณาในขั้นพิเศษ แต่ต้องควรระวังในเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในช่วงปีนี้ควรคิดให้รอบคอบเพราะจะมีความเสี่ยงสูงในการทำงานเป็นทีม สรุปในปีนี้ดวงในเรื่องการงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะเกิดความสันติภาพสามัคคีกับผู้คนรอบข้าง ท่านจะเป็นคนที่มีอำนาจในองค์กร 

ความรัก
              ในช่วงปี 2557 ท่านอาจจะได้ทดลองประสบการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตรักของท่านในช่วงปีนี้ ชีวิตรักของท่านจะเป็นที่น่าสนใจมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จะมีโอกาสที่จะแสดงความรักที่ดีที่สุดให้กับคู่รักคู่สมรสของท่าน ในช่วงปีนี้ความรู้สึกจะมากกว่าอารมณ์ เมื่อมีความแตกต่างในความคิดของแต่ละฝ่ายที่เกิดก็จะสงบลงและปล่อยเรื่องราวต่างๆในช่วงที่ผ่านมาทิ้งไป คนโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ในเร็ววันโดยจะมีความรักตอบสนองอยู่ในรอบๆตัวของท่านในช่วงต้นปี 
การเงิน
              ในช่วงปี 2557 ท่านจะเรื่องการขัดสนในเรื่องของการเงินบ้างเล็กน้อย แต่ในแง่ดีก็ไม่ทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อน ยังมีความสุขทวีคูณได้ ในการหาลู่ทางเพิ่มรายได้ของท่านนั้นยังไม่มีลู่ทางที่จะผลักดันให้ทางการเงินของท่านเพิ่มได้มากนัก หากท่านมีความประสงค์ในการซื้อบ้าน ที่ดิน ทรัพย์สินต่างๆ ก็จะมีคนช่วยสนับสนุนหรือคอยช่วยหรือให้ท่านได้สิ่งเหล่านั้น ในช่วงกลางปีโอกาสดีๆใหม่ๆก็จะเริ่มเข้าหา รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นบ้าง การแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ก็จะมีประโยชน์ในการนำรายได้เข้ามาเหมือนเดิม ควรจะตรวจสอบแผนทางการเงินของท่านให้ดีเสียก่อนที่จะลงมือทำการสิ่งใด  

สุขภาพ
              ในช่วงปี 2557 สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงของท่านก็จะกลับมาดีเหมือนเดิม แต่ท่านต้องระวังในเรื่องสุขภาพในด้านร่างกายและจิตใจให้มาก การรักษาสุขภาพของท่านนั้นจะต้องมีการวางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท่านจำเป็นต้องใช้เวลาพักจิตใจกลับเรื่องราวต่างที่ทำให้เครียดเพื่อที่สุขภาพจิตใจของท่านจะกลับมาดีเช่นเคย โดยจะรักษาด้วยการใช้ศิลปะมาร่วมด้วย ไม่ความจะเข้มงวดในเรื่องอาหารมากจนเกินไป เพราะอาจจะส่งผลกระทบให้ร่างกายของท่านจะไดรับสารอาหารไม่เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

บทความนี้เรียบเรียงโดยเวป ดูดวงเนื้อคู่.net ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด จนกว่าจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ท่านสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนของคุณได้


0
ดูดวงปี2557 ราศีเมษ ศาสตร์แห่งดวงดาว

ดูดวงปี2557 ราศีเมษ ศาสตร์แห่งดวงดาว ในช่วงปี 2557 เป็นปีที่ดีในส่วนของการงาน ที่ท่านรอคอยที่ให้งานของท่านทั้งหมดจะประสบผลสำเร็จ ท่านมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของท่านให้ผู้คนรอบๆตัวได้เห็นถึงศักยภาพที่ดีที่สุด ท่านอาจจะได้ผจญภัยต่างๆในการใช้ชีวิตและอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านชื่นชอบ แต่ข้อจำกัดบางอย่างก็ไม่สามารถตัดมันออกไปได้ การตัดสินใจในส่วนของครอบครัวและกิจการการงานของท่านก็จะต้องมุ่งหน้าไปอย่างไม่มีอุปสรรค

เพื่อแน่ใจว่า ท่านยังคงมั่นคงแข็งแรงและมีความมุ่งมั่นใฝ่ฝัน เพื่อที่จะทำให้อนาคตของท่านดีได้และไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกั้น ท่านจึงต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของท่านให้ดีและมั่นคงที่สุด เพื่อคุณภาพที่ดีในการใช้ชีวิต

ท่านต้องระวังในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมธุรกิจ ในการต่อรองในเรื่องของการเงินให้ดี การใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องมาก่อนในอันดับแรก และใช้ความพยายาม อดทน ไม่ท้อกับปัญหาต่างๆที่ท่านต้องฝ่าฟันมันไป ท่านก็จะสามารถเก็บเกี่ยวความสำเร็จของท่านได้แน่ในช่วงสิ้นปี

ดูดวงปี2557 ราศีเมษ ศาสตร์แห่งดวงดาว
ดูดวงปี2557 ดาราศาสตร์ ราศีเมษ
 

การงาน 

               ในช่วงปี 2557 ในการเริ่มทำงานใหม่ของท่านที่จะต้องก้าวไปในระดับมืออาชีพ ยังไม่ค่อยดำเนินการไปได้ด้วยดีนัก จะมีแต่ความผิดหวัง ท่านจำเป็นต้องทำงานหนัก และอุปสรรคซ้ำๆก็ยังรบกวนท่านอยู่เสมอ แต่ไม่มีตัวเลือกอื่นๆเลยในช่วงนี้ แต่ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิค วิธีการ กับงานใหม่ของท่านไปเรื่อยๆ ท่านอาจจะได้รับความเชื่อมั่นในตัวของท่านจากเจ้านายและหน่วยงานของท่านในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ในครึ่งหลังเรื่องที่ร้ายๆก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีให้ท่านได้พักผ่อนบ้าง 

ความรัก

              ในช่วงปี 2557 ความสัมพันธ์ใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านกับอีกฝ่ายหนึ่งดีขึ้น ท่านอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ และคนสำคัญใหม่ในชีวิตของท่าน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจจะนำพาให้ท่านได้พบกับความรักในด้านใหม่ๆหรือความรักที่โรแมนติก ทรัพย์สินของท่านก็จะเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ใดๆที่ท่านมีความกังวลใจอยู่ก็จะหายไป ท่านอาจจะหากิจกรรมที่เป็นส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์กับคู่รัก เพื่อพัฒนาความรักของท่านไปในด้านที่ดี เมื่อมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่างคนสองคน ก็จะมีโอกาสมีจะสามารถปรับความสัมพันธ์กัน จะสามารถซ่อมรั้วคู่รักได้ ไม่ควรจะใจร้อน หรือใช้อารมณ์กับการใช้ชีวิตคู่

 

การเงิน

                ในช่วงปี 2557 การเงินของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและผันผวนในระหว่างช่วงปีนี้ แต่ท่านไม่สามารถที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของท่านซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะทำให้กระเป๋าสตางค์ของเบา ควรจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไป ระวังในเรื่องของการกู้ยืมโดยใช้ที่ดินเป็นของจำนำ ท่านควรจะสำรวจวงเงินของท่านให้ดีก่อนว่าเพียงพอต่อการชำระหนี้สินหรือไม่  ในช่วงสิ้นปีท่านมีโอกาสที่ดีบางอย่างในด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องให้แน่ใจว่าท่านสามารถชำระเงินให้สินเชื่อได้โดยไม่ลำบากหรือไม่

 

สุขภาพ

                ในช่วงปี 2557 ท่านจะได้เห็นผลที่ดีต่อสุขภาพของท่าน ในช่วงครี่งแรกของปีสุขภาพของท่านจะสมบูรณ์แข็งแรงถึงแม้ว่าครึ่งหลังของปีจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ เป็นครั้ง เป็นคราว เริ่มที่การมีอาการตั้งแต่ช่วงปีใหม่ แต่ตอนนี้ยังมีเวลาที่จะรักษาตัวได้อยู่ เช่น ท่านผู้ใดที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ถ้าคิดจะเลิกก็คงไม่สายเกินไป และในเรื่องอาหารการกิน ต้องควรคุมการกินอาหารของท่านให้ดี เพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเผาผลาญในร่างกายของท่านไม่สมดุล แต่ไม่ต้องกังวลเกินไปว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ การที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานก่อนที่จะเข้าถึงในปัจจัยอื่นๆ


หน้าที่ 1 2 3 4 5

advertisements